Styrelse

Gröna dalens odlarförening

- kolonilotter i Bålsta

Styrelsen

Gröna dalens odlingsförening har fem ordinarie styrelsemedlemmar och två suppleanter.

 

Ordförande Benny Henriksson, lott 2

Vice ordförande Ann-Sofie Åhlen, lott 30

Kassör Nienke Biljsma, lott 10

Sekreterare Annika Kornerud, lott 27

 

Suppleant Veli-Mati Pulkkinen, lott 24

 

Valberedning

Eva Harald, lott 39