Styrelse

Gröna dalens odlarförening

- kolonilotter i Bålsta

Styrelsen


Gröna dalens odlingsförening har fem ordinarie styrelsemedlemmar och två suppleanter.


Ordförande:  Benny Henriksson 

Vice ordförande : Ann-Sofie Åhlén 

Sekreterare: Annika Kornerud

Kassör: Nienke Bijlsma

Ledamot: Daniel Åhlén 

Suppleant: Åke Andersson

Suppleant: Vakant

Valberedning: Vakant