Om föreningen

Gröna dalens odlarförening

- kolonilotter i Bålsta

Välkommen till Gröna dalens odlarförening

Vår koloniträdgårdsförening ligger i Gröna dalen i Bålsta i Håbo kommun. Föreningen består av 44 kolonilotter. Lotterna har en storlek på cirka 50 respektive 100 kvadratmeter.


Föreningen startades 1986 då ett koloniområde för 40 lotter anlades i Gröna dalen i Bålsta. Lotterna var då belägna där Gröna dalen skolan ligger. När skolan anlades flyttades lotterna till sin nuvarande placering invid Skeppsvägens radhusområde.