Ordningsregler

Gröna dalens odlarförening

- kolonilotter i Bålsta

Ordningsregler

 

Odlingslotten skall hållas fri från ogräs och jorden skall brukas så att den ger ett vårdat intryck mellan vårsådd och höstgrävning.

Gemensamma gångar och områdets yttre gränser skall hållas rena och snygga.

Gångarna mellan odlingslotterna skall vara minst 60cm breda.

Högväxande träd och buskar får inte planteras. men blommor är trevligt liksom bärbuskar t.ex. vinbär, krusbär och hallon.

Ingenting får växa ut från odlingslotten så att passage förhindras med skottkärra. Gäller även yttre gräns mot allmänning.

Individuella stängsel får inte uppsättas mellan lotterna.

Trädgårdsavfall bör komposteras i kompostlådor. Avfall som inte kan komposteras medtages hem.

Om så kallad gröngödsling förekommer, så skall det utföras sakkunnigt. Får förväxlas med ogräsodling.

Bevattning är nödvändigt, men använda inte automatisk vattenspridare, då kanske grannen blir ledsen.

Det är mycket olämpligt att rasta husdjur på området och motorfordon passar bästa på parkeringsplatsen. (viss transport kan vara nödvändig.)

Det är absolut förbjudet att använda kemikaliska bekämpningsmedel. Anmäl till styrelsen om du inte vet hur du skall bete dig.

Det är naturligtvis förbjudet att frakta bort jorden från vår mark.


Medlemskapet upphör om medlem ej vill rätta sig efter den bestämmelse, som finns avgivna i upplåtelseavtal, stadgar och ordningsregler som beslutas på stämmans årsmöte.