Styrelse

Gröna dalens odlarförening

- kolonilotter i Bålsta

Styrelsen


Gröna dalens odlingsförening har fem ordinarie styrelsemedlemmar och två suppleanter.


Ordförande: Sylvia Liljedahl

Vice ordförande : Vakant

Sekreterare: Annika Kornerud

Kassör: Nienke Bijlsma

Ledamot: Åke Andersson

Suppleant: Vakant

Suppleant: Vakant

Valberedning: Vakant